Dünya Okyanus Günü

Dive Denizli Dalış Merkezi

Dünya Okyanus Günü

Her yıl 8 Haziran’da, Dünya Okyanus Günü’nü kutluyoruz; Okyanuslarımızın sunduğu pek çok hediye için bir gün. İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan deniz ortamlarımızın kötüleşen sağlığı üzerine düşünme ve bu önemli ekosistemleri korumak ve onarmak için harekete geçme fırsatı sunar.

Gezegenin okyanusları, sayısız hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapmakta ve biz dalgıçlar ve deniz meraklıları için bir sığınak görevi görmektedir. Ne yazık ki, okyanuslarımız insan etkileri ve iklim değişikliği tarafından artan tehdit altındadır. Şimdi, gelecek nesiller için daha sağlıklı bir okyanus yaratma çabalarına katılmak çok önemlidir.

Durum acil, ancak fark yaratmak için hala geç değil.

Bu makalede, Dünya Okyanus Günü’nün kökenlerine, mevcut durumuna ve bu yıl okyanus koruma çalışmalarını desteklemek için nasıl katılabileceğinize dair yolları inceleyeceğiz.

Dünya Okyanus Günün Tarihi

Dünya Okyanus Günü ilk kez 1992’de Rio de Janeiro’daki Dünya Zirvesi’nde Kanada tarafından önerildi. Fikir kabul gördü ve 2002’ye gelindiğinde, günün küresel tanıtımı ve koordinasyonu başladı. 2003 yılında Dünya Okyanus Günü web sitesi başlatıldı ve 15 ülkede 25 etkinlik düzenlendi.

Dört yıllık bir dilekçe kampanyasının ardından, Birleşmiş Milletler 2008’de resmi olarak Dünya Okyanus Günü’nü tanıdı ve bir “Dünya Okyanusları Günü” yapmak için bir ‘s’ ekledi. Gün, ardından Genç Danışma Konseyi’nin kurulmasına tanıklık etti ve 2021’e gelindiğinde, ‘s’ düşürüldü ve bizi birleştiren “tek bir okyanus” kavramı vurgulandı.

Her yıl, birçok kuruluş, su sporları merkezi ve birey, etkilerini okyanus üzerinde düşünerek ve karşılaştığı tehditler hakkında farkındalık yaratma amacıyla Dünya Okyanus Günü’nü kutlar.

Okyanuslarımızı Neden Korumalıyız?

Okyanuslarımızın sağlığı çeşitli faktörler tarafından tehlikeye atılmaktadır. İklim değişikliği ve artan küresel sıcaklıklar buzulların erimesine, deniz seviyelerinin yükselmesine ve mercan resiflerinin beyazlamasına neden olmaktadır. Ayrıca, okyanus asitleşmesi (artan CO2 seviyelerinin bir sonucu olarak) deniz yaşamını da bozmaktadır. Plastik kirliliği deniz yaşamını sarmalayıp deniz kuşlarını boğar ve deniz habitatlarını zarar verir. Tek kullanımlık plastikler, okyanus tabanlarında bulunan plastiklerin %89’unu oluşturmakta ve yaklaşık olarak yılda 11 milyon ton plastik okyanusa girmektedir. Son olarak, atık su, tarım atıkları ve tarım ilaçları gibi akarsu kirliliği de kıyı sularını kirletir ve deniz ekosistemlerine zarar verir.

Okyanus sadece biyoçeşitlilik merkezi değil, aynı zamanda insan yaşamı için de son derece önemlidir. Ormanlar genellikle oksijenle ilişkilendirilirken, okyanus soluduğumuz oksijenin yarısından fazlasını üretir. Okyanuslar, birçok topluluğun temel hayvansal protein kaynağı olan balıkları da bize sağlar ve dünya nüfusunun %10-12’sinin geçimini destekler. Aşırı avlanma bu önemli kaynağa ciddi bir tehdit oluşturur ve sürdürülebilir avcılık uygulamaları kaçınılmaz hale gelir.

Dünya Okyanus Günü, okyanusun önemini tanımak ve onu koruma konusundaki acil ihtiyacı anlamak için hayati bir fırsattır. Bu günün kökenlerini anlamak, okyanusun gezegenimize katkılarını takdir etmek ve karşı karşıya olduğu tehditleri tanımak, hepimizin okyanus korumasını desteklemek için anlamlı adımlar atmasını sağlar.